Skip to content

تماس با شاریوت

خوشحالیم که شما را در این صفحه می بینیم، اگر به این نتیجه رسیده اید که مجموعه شاریوت می تواند برای کسب و کار شما مفید باشد، حتما با ما در تماس باشید

جلسه در دفتر شما

برای پروژه های خود می توانید جلسات حضوری در محل دفتر خودتان هماهنگ کنید

دمو و نمونه کار در دفتر شما

تلفن و اپ

با شماره های زیر یا اپ های ارتباطی معمول با ما در ارتباط باشید، ما همیشه آنلاین هستیم

سایت و گرافیک: 33327609-(021)
پشتبیانی و قرارداد: 88863248-(021)

ایمیل

ترجیح میدهیم از ایمیل مانند اتوماسیون و روش ارتباطی معتبر برای امور اداری و پروژه استفاده کنیم

hello@shariot.ir