طراحی سایت آقای چ

 

این آقای چ تولید کننده برجسته پوشاک مردانه است که البته در آینده قرار است لباس نوزاد نیز تولید کند. آقای چ علاوه بر طراحی وب سایت سی دی های کاتالوگ دیجیتال و همین طور طراحی پوستر تبلیغاتی و سر آخر لوگو را نیز به ما سپرد. نتیجه نهایی برای خود ما نیز جالب بود پکیجی عالی از همه طراحی های گرافیکی در کنار یکدیگر، این اعتماد آقای چ به ما باعث شد تا عکاسی از تولیدات آنها را نیز به عهده ما بسپارند و تمامی عکس های موجود در سایت و همین طور کاتالوگ دیجیتال آنها توسط ما گرفته شده است. عکاسی مدل دار تنها سرویس عکاسی ما نیست و عکاسی صنعتی کلا توسط تیم ما انجام می شود

خدمات ارائه شده به این مجموعه شامل عکاسی صنعتی و همین طور طراحی گرافیک تبلیغاتی نیز بوده است

Related Works