عکاسی صنعتی از کاشی و سرامیک

مجموعه فرزانه بعد از این عکاسی صنعتی یک وب سایت هم سفارش دادند که متاسفانه بعد از مدتی این سایت به دلیل تغییرات در این مجموعه دیگر تمدید نشد و الان آنلاین نیست، به همین روی ما هم تنها به ارائه تصاویر صنعتی که از برخی محصولات آنها گرفته ایم بسنده میکنیم، امیدواریم کارگاه های مختلف سراسر ایران که به همت جوانان راه اندازی میشوند همیشه پایدار و با سوددهی بالا باشند

Related Works