طراحی کاتالوگ

طراحی کاتالوگ برای لوازم بهداشتی و آرایشی بدون استفاده از مدل برای عکاسی کار سختی است از آن سخت تر چاپ افست برای تعداد بالاست و اینکه یک چاپخانه ریسک همچین کاتالوگی را بپذیرد، اما در این مورد همه سعی خودمان را کردیم که تصاویری استفاده کنیم که به هیچ وجه مشکل پوشیدگی نداشته باشند، هر چند تنها موی سر آنها در تصویر مشخص نیست اما همین امر سهولت در چاپ و همین طور توزیع بدون دغدغه را برای مشتری فراهم آورده است، خروجی هم بسیار شیک و زیبا شده است.

Related Works