طراحی تیوب کرم

در بین طرح های موجود از بسته بندی های تیوب کرم شاید این ساده ترین برای ما بود ای کاش سایر طراحی های دیگر را هم نگاهی بیندازید، اما از آنجا که برای این بسته بندی کاراکتر پردازی انجام شده و خود شخصیت روی جلد تیوب به صورت واقعی نمایانگر دختری به نام “پانتا” هم نام با برند محصولات است، خود این حرکت بسیار جذاب بود، این کرم به دلیل کیفیت مناسبی که داشتند به سرعت فروش رفتند و برای سری بعدی تولید این محصولات ما بسته بندی را تغییر دادیم و با همین کانسپت از کاراکتر پردازی، یک خروجی بسیار کلاسیک و شیک ارائه کردیم

Related Works