پروژه آپسیس X

برنامه ای طولانی مدت برای برقراری ارتباط بین کارفرمایان و متخصصین رشته های ژئوماتیک، که پس از این برای گرفتن کارها و مناقصات نقشه برداری تلاش خواهد کرد و این امور را به سایر نقشه برداران اعلام خواهد کرد، ارجاع کار از جامعه ای تخصصی که بخش عمده ای از فعالیت های آنها بر اساس علوم و تکنولوژی های روز است برای کارفرمایان و همین طور افرادی که دانش کمی نسبت به این امور دارند موجب آسودگی خاطر خواهد بود. اینکه شما کار را به کسی بسپارید که توان علمی بالایی دارید و میتواند به عنوان مشاور و ناظر بر پروژه شما باشد یکی از آپشن هایی است که میتوانید از آپسیس انتظار داشته باشید.

برای دیدن وب سایت کلیک کنید

Related Works