در این وب سایت در واقع یک منابع کامل از محصولات ایرانی در زمینه اندازه گیری جریان گاز و آب قرار داده شده است، در واقع هدف از اجرای این وب سایت جدا کردن محصولات کنتور از سایر محصولات نانو استیل بوده است که هم تمرکز بیشتری بر روی فروش این سری محصولات وجود داشته باشد هم مطمئن باشیم بهترین بازدهی را در seo این وب سایت در مورد کنتور خواهیم داشت. این دسته محصولات به صورت عمده و جزیی در مجموعه آنها به فروش می رسد بنابراین بهترین گزینه داشتن یک وب سایت جداگانه و تخصصی با تمرکز بر روی این دسته محصولات بوده است.

سایت تخصصی فروش کنتور

Related Works