طراحی وبسایت فروش نانوتجهیز

نانوتجهیز باز هم از سفارش های مجموعه نانو استیل بوده است که در طول سالها همکاری خوبی را با مجموعه ما داشته اند. این وب سایت در واقع با هدف فروش آنلاین تاسیسات ساختمانی راه اندازی شده است و با توجه به تعدد کالاها و همین طور المان های مختلف یک کالا باید نوع خاصی از سیستم فروش برای آن در نظر گرفته می شد. فرض کنید کالایی مانند لوله دارید، خود این کالا تنها یک مورد به شمار می رود اما این لوله مولفه های دیگری دارد که قیمت آن را تغییر می دهند به طور مثال لوله 1 اینچ، 2 اینچ، لوله آهنی، پلی اتیلنی، پوش فیت و همین طور اندازه لوله فروخته شده، معیار های اندازه گیری نیز بسیار مهم هستند، شاخه و تعداد و متر و کیلو همگی در این وب سایت تعریف خاص خود را دارند. این ویژگی آن را از سایر فروشگاه های انترنتی متمایز کرده است، همین طور توضیحات خیلی خاصی برای همه این مدل لوله وجود ندارد بنابراین seo این وب سایت یک حقه کوچک دارد!!!!

Related Works