طراحی وب سایت نمایندگی بیمه

 

در بین شرکت های بیمه، یکی از بهترین نام های امروز بیمه ما با سرمایه گذاری بانک ملت است که نمایندگان بسیاری نیز در کشور دارد و هر کدام برای جلب مشتری نیاز به ویزیتور و وب سایت دارند. بدون این دو مولفه عملا کار نماینده های بیمه ما مختل خواهد بود بنابراین طراحی وب سایت نمایندگی بیمه ما باید شکیل و در شان می بود، همین طور وب سایتی که امکانات زیادی از لحاظ قرار گیری متون و تصاویر داشته باشد تا بتواند مفاهیم بیمه را برای مشتریان مجموعه باز کند و مشتریان مناسبی جلب نماید کار ساده ای نبود. در این بین از کمک کارشناس بیمه و دوست خوب گروه ما استفاده کردیم تا اطلاعات کافی در مورد نیاز های یک وب سایت برای نماینده بیمه داشته باشیم.

طراحی وب سایت نمایندگی بیمه ما کد 2030

در طی مراحل طراحی و اتود زنی برای وب سایت الگویی پیش فرض بر روی کاغذ از سوی کارشناس همکار ما طراحی شده بود که علاوه بر تعیین میزان کلمات استفاده شده در پاراگراف ها و فضای هر لایه از وب سایت که می بایست از حوصله خواننده خارج نشود، نیاز بود که جزییات به درستی و بر اساس قوانین و تعهدات بیمه ذکر شوند تا مشتریان را سردرگم نکنند. البته در عین حال به یک سیستم ساده برای راحتی کارشناسان بیمه ما نیاز بود تا بتوانند به راحتی مطالب جدید و تغییرات در متن را خودشان اعمال کنند و همیشه وب سایت را آنلاین نگه دارند.

طراحی سایت بیمه

Related Works