طراحی سایت تچر

 

طراحی سایت تچر

تچر یک اصطلاح است که به سر ستون های تخت جمشید اطلاق می شود، این وب سایت در زمینه معرفی شرکتی فعالیت می کند که نما های سنگی اجرا می کنند. تچر در واقع یک وب سایت برای نمایش نمونه کارهای سنگ اجرا شده آنهاست، آنچه بیش از همه در این وب سایت رعایت شده است شکل ظاهری برش خورده سنگ است، البته این نکته که متاسفانه با تغییرات بی مورد و بدون دلیل فنی، و صرفا برای اعمال نظر این وب سایت نیز به یکی از سایت های بی مصرف و همین طور بیریخت در بین رزومه ما تبدیل شده است، همواره موجب آزردگی خاطر ما بوده است، لطفا بقیه رزومه را ببینید!!!!  طراحی اولیه این سایت بسیار شکیل تر و مدرن تر از این بود

Related Works