طراحی وب سایت نانوپا

 

طراحی وب سایت نانوپا

نانوپا یک شرکت فنی مهندسی است که فعالیت های متنوعی از زمینه های فروش فناوری تخصصی در زمینه کامپیوتر و سیستم های امنیتی تا طراحی و فروش تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی دارد. این مجموعه خدمات طراحی وب سایت و فعالیت های مربوط به شبکه های کامپیوتری خود را به صورت پیمانکاری به ما سپرده است و ما پیمانکار این مجموعه هستیم. نانوپا یک واحد نظارت مهندسی است که علاوه بر فروش اجرای امور را نیز بر عهده دارد اجرای این وب سایت در زمان کوتاه همراه با متون و گرافیک کامپیوتری و همین طور سعی در بهینه سازی این وب سایت تا پایان سال 1392 از جمله فعالیت هایی است که برای این وب سایت در دستور کار قرار گرفته است

تکنولوژی وب سایت : دات نت نوک

Related Works