شرکت حسابرسی دقیق محاسب

 

طراحی یک وب سایت ایده آل در قدم اول نیاز به داده های مناسب از طرف سفارش دهنده دارد به خصوص که تجربه کافی در تیم طراحی در زمینه کاری انها وجود نداشته باشد، مطلبی که متاسفانه در مورد این وب سایت اصلا وجود ندارد و این دوستان انتظار داشتند که ما از روی حدس و گمان بفهمیم حتی رزومه آنها چیست، این نقص در داده ها باعث شده است که از نظر تیم ما این وب سایت بد ترین طراحی در بین رزومه ما باشد، حتی لوگوی شرکت خودشان را هم ندارند و ما قرار شد در اینترنت جستجو کنیم تا شاید لوگوی آنها را بیابیم!!!!  لطفا بقیه طراحی های ما را ببینید

Related Works