سایت کارخانه توفیر صنعت

 

سایت کارخانه توفیر صنعت

توفیر صنعتی گروهی تولیدی است که یخچال های کوچک به همراه آبسرد کن تولید می کنند، این گروه تولیدی پیش از این نیز با مجموعه ما همکاری های بسیاری داشته اند و پوستر های تبلیغاتی برند نوبل که توسط این گروه وارد ایران می شود را طراحی کرده ایم، همین طور خدمات شبکه و اجرای سیستم های کنترل مشتری این مجموعه نیز توسط ما انجام شده است. از ویژگی های این وب سایت می توان به زیبایی وهمین طور امکانات پشت پرده مربوط به نمایندگان این مجموعه اشاره کرد.

Related Works