گالری علیها

 

وب سایت گالری علیها

گالری ها معمولا وب سایت های غیر داینامیک دارند، گذاشتن اطلاعات بر روی آنها کار ساده ای نیست، اعتراف میکنیم این بهترین طراحی سایت برای یک گالری نیست اما به زودی ورژن بهتری از این وب سایت جایگزین خواهد شد. اما بهترین خواص این سایت داشتن دامنه کاربرد وسیع از اخبار و رویداد ها تا گذاشتن اطلاعات و روزمه هنرمندان، به همراه امکان فروش آنلاین است. شاید بهترین راه برای فروش آثار هنری روی دیوار گالری باشد، اما نیاز است برای همین موارد نیز جامعه آنلاینی وجود داشته باشد.

برای دیدن گالری علیها کلیک کنید

Related Works