فروشگاه پولاد سبلان

 

فروشگاه پولاد سبلان

پولاد سبلان در مراحل اولیه برای فروش آهن آلات و میلگرد و کلا صنف آهن طراحی شده بود که با توجه به درخواست مدیر مجموعه کالا ها و همین طور شکل ظاهری این وب سایت به تاسیسات تغییر کردند. این دسته از محصولات در حالی به این وب سایت افزوده شدند که سایت دیگری از این گروه به نام اتصال استیل در گروه ما برای آنها طراحی شده بود. برای این وب سایت از تکنولوژی بسیار ساده ای استفاده شده است که به راحتی کاربران ارشد و مدیر وب سایت می تواند محصولات خود را افزوده و یا ویرایش کند. همین طور هسته سایت به صورتی سبک طراحی شده که امکان بارگزاری این وب سایت را در هاست همتراز خود یعنی اتصال استیل داده است.

آدرس وب سایت : پولاد سبلان

Related Works