catalog design

برای طراحی این کاتالوگ زمان زیادی صرف شد، عکس های مربوط به کاتالوگ جداگانه توسط شاریوت گرفته شده است و هر کدام نور پردازی مجزایی با استفاده از فتوشاپ پیدا کرده اند، تصاویر اصلی با نور ساده و بدون خطوط براق گرفته شده اند. نمونه عکاسی صنعتی از این محصولات را میتوانید در همین رزومه بخش عکاسی مشاهده نمایید

Related Works