سید محمد علی موسوی

 

وب سایت تبلیغاتی برای کمپین نمایندگان مجلس

اولین کمپین تبلیغات برای نماینده مجلس که توسط مجموعه مشترک شاریوت و همین طور راست کلیک اجرا شده است، بخشی از این پروژه طراحی وب سایت و بخشی هم عکاسی بود که توسط گروه ما اجرا شده است. به جز استفاده در مورد کمپین پیش از انتخابات قرار بود بخش خبر و بلاگ شخصی ایشان نیز در سایت قرار گیرد به همین منظور ما تلاش کردیم یه پکیج کامل را به همراه رباتی برای تلگرام که این اخبار را به صورت رسمی منتشر میکند فراهم کنیم، ضمن اینکه آپشن های دیگری در این وب سایت قرار دارند که به طور مثال میتوان از تایم لاین آن نام برد، چیزی که نمایش دهنده فعالیت ها به صورت نوار زمانی است، یا بخشی که پروژه های اجرا شده به دستور و نظارت ایشان در آن قرار خواهد گرفت

برای دیدن این وب سایت کلیک کنید

Related Works