بسته بندی رم برای شرکت اماراتی

طراحی بسته بندی رم

پیش از این هم بسته بندی های مختلفی برای شرکت های خارجی اجرا کرده ایم که متاسفانه از ارائه برخی از آنها به دلیل نوع قرارداد همکار عاجز هستیم، این یکی از نمونه های طراحی شده برای قرار گیری رم هست که البته با استفاده از المان های سفارشی خودشان ساخته شده است و تصاویر […]

Continue reading