طراحی سایت تجهیزات مهندسی و نقشه برداری تکنو

طراحی سایت شرکت نقشه برداری

شرکت تکنو از مجموعه های بازرگانی قدیمی در زمینه فروش و خدمات تجهیزات نقشه برداری و سایر ملزومات برای رشته های دیگر مهندسی مانند عمران است، این مجموعه پیش از این در زمینه های دیگر با شاریوت همکاری داشته است و نتیجه این همکاری ها عقد قراردادی برای طراحی وب سایت مناسب این شرکت شده، […]

Continue reading