در بین کاتالوگ ها دو سبک بیشتر وجود ندارد، یا باید ساده و در نهایت بعد از چاپ ارزان باشند، یا باید پر از پیچیدگی و بدون توجه به قیمت نهایی چاپ باشند، به همین خاطر این نوع کاتالوگ که برای مصرف عادی و تنها معرفی ارائه میگردد باید از نوع ساده و همین طور با هزینه پایین چاپ باشد، این کاتالوگ به سفارش یک مجموعه خیریه برای ارائه پک جهیزیه طراحی شده است که علاوه بر جذب خیرین در اختیار زوج ها هم قرار گیرد تا ملزومات و هزینه ها برای هر دو مشخص گردد، این کاتالوگ چهار لت تاشو دارد

Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

طراحی پوستر تبلیغاتیطراحی کاتالوگ