برای طراحی این کاتالوگ زمان زیادی صرف شد، عکس های مربوط به کاتالوگ جداگانه توسط شاریوت گرفته شده است و هر کدام نور پردازی مجزایی با استفاده از فتوشاپ پیدا کرده اند، تصاویر اصلی با نور ساده و بدون خطوط براق گرفته شده اند. نمونه عکاسی صنعتی از این محصولات را میتوانید در همین رزومه بخش عکاسی مشاهده نمایید

Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

نمونه طراحی بسته بندی کرمطراحی کاتالوگ محصولات آرایشی