پیش از این هم بسته بندی های مختلفی برای شرکت های خارجی اجرا کرده ایم که متاسفانه از ارائه برخی از آنها به دلیل نوع قرارداد همکار عاجز هستیم، این یکی از نمونه های طراحی شده برای قرار گیری رم هست که البته با استفاده از المان های سفارشی خودشان ساخته شده است و تصاویر توسط همان شرکت انتخاب شده بود

نمونه طراحی بسته بندی رم موبایل

Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

طراحی کاتالوگ دوربین مداربستهطرحی سی دی مالتی مدیا