مارکتینگ پلان موفق

 In روش های مارکتینگ

برای فروش یک کالا روش های مختلفی در مدت زمان کوتاه و یا با هدف بلند مدت ارائه می شود که از تبلیغات و ارائه کمپین تا تبلیغات سنتی و قدیمی دهان به دهان در بین آن جای می گیرد و به صورت کلی می توان این پاراگراف را یک تعریف برای مارکتینگ پلان در نظر گرفت. خلاصه هر روشی که منجر به فروش و محبوبیت و کسب سهم بیشتر در بازار شود مارکتینگ پلان نام می گیرد.

مثل همیشه تمام منابع فارسی برای تعریف بازاریابی از روی دست یکدیگر – یک اشتباه در فروش کالای لوکس تقلید است – تعریفی از کاتلر که معروف به پدر بازاریابی نوین است نیز ارائه داده اند به این مضمون:

بازاریابی به عنوان فرآیندی مدیریتی اجتماعی تعریف می‌شودکه بوسیله آن افراد،گروه‌ها وسازمانها ازطریق تولید ومبادله کالا (وخدمات) بایکدیگر، به تأمین نیازها وخواسته‌های خوداقدام می‌کنند.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

بازاریابی شبکه‌ای یا نتورک مارکتینگبازاریابی اینترنتی