مارکتینگ پلان موفق

برای فروش یک کالا روش های مختلفی در مدت زمان کوتاه و یا با هدف بلند مدت ارائه می شود که از تبلیغات و ارائه کمپین تا تبلیغات سنتی و قدیمی دهان به دهان در بین آن جای می گیرد و به صورت کلی می توان این پاراگراف را یک تعریف برای مارکتینگ پلان در نظر گرفت. خلاصه هر روشی که منجر به فروش و محبوبیت و کسب سهم بیشتر در بازار شود مارکتینگ پلان نام می گیرد.

مثل همیشه تمام منابع فارسی برای تعریف بازاریابی از روی دست یکدیگر – یک اشتباه در فروش کالای لوکس تقلید است – تعریفی از کاتلر که معروف به پدر بازاریابی نوین است نیز ارائه داده اند به این مضمون:

بازاریابی به عنوان فرآیندی مدیریتی اجتماعی تعریف می‌شودکه بوسیله آن افراد،گروه‌ها وسازمانها ازطریق تولید ومبادله کالا (وخدمات) بایکدیگر، به تأمین نیازها وخواسته‌های خوداقدام می‌کنند.

Recommended Posts